Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Βιωτίας 1 & Ευβοίας

Κ. Χαλάνδρι, 15231, Αθήνα.

Τηλ: 210 671 7497

          211 750 4837

Φαξ: 210 674 7438

Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες! Μας είναι χρήσιμες ώστε να χυνεχίσουμε να σας προσφέρουμε με το καλλίτερο τρόπο τις υπηρεσίες μας.