Λέσχη Ανάγνωσης. Ελληνική Λογοτεχνία. 2η συνάντηση

20 Νοεμβρίου 2017 - 18:30

Χαλάνδρι

Συνάντηση 2η

* Συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου του Γιάννη Μακριδάκη «Ανάμισης Ντενεκές”.
* Ανιχνεύουμε το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, τα εκφραστικά εργαλεία του συγγραφέα και απολαμβάνουμε τις δύο ιστορίες, του ήρωα και του ερευνητή, που «τρέχουν” με 100 χρόνια διαφορά και ενίοτε διασταυρώνονται.