ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 2018-2019

20 Μαΐου 2019 - 18:30

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ανιχνεύοντας τη λογοτεχνία του 20ου αιώνα με κέντρο την Ελλάδα και τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.