ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΩΚΕΑΝΙΔΑ

20.00

Διαβάζοντας αυτόν τόν τόμο ό άναγνώστης δέν θά ανακαλύψει μόνον έναν οξυδερκή ιστορικό του οποίου ή ματιά εντυπωσιάζει καί μέ τήν πρωτοτυπία καί μέ τό θάρρος της. Θά άκούσει καί τή μουσική μιάς γλώσσας τής όποιας οί καταβολές χάνονται στά βάθη των αιώνων καί παραμένει ζωντανή, ικανή νά άγγίξει τήν εύαισθησία του καί νά κινητοποιήσει τή φαντασία του έτσι όπως τόν ταξιδεύει στά άδυτα τής περιόδου τής Είκονομαχίας, μιάς περιόδου ελάχιστα γνωστής, έτσι δπως μένει καί σήμερα άκόμη θαμμένη κάτω άπό άφορισμούς καί στερεότυπα.

Από τη σειρά Κυκεών της Ωκεανίδας
“Καί ο κυκεών διίσταται μή κινεόμενος.”
Ηράκλειτος, Περί του παρόντος

Περιγραφή

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΩΚΕΑΝΙΔΑ
Σελ: 548
ISBN: 960-410-413-6

Καί ενταύθα δέν δυνάμεθα να μή παρατηρήσωμεν όπόσων άγαλλιάσεων καί όπόσων θλίψεων σύναμα έμπλεως είναι ή πάτριος ήμών ιστορία. Έν τω πολιτικώ καί έν τω κοινωνικώ τής άνθρωπότητος βίω δέν υπάρχει ιδέα γόνιμος ή μή προαχθείσα έκ του έθνους του ελληνικού. Ενταυτώ όμως όλαι εκείναι αί ιδέαι, όλαι εκείναι αί αρχαί αίτινες προκύψασαι εις μέσον διά τής έλληνικής ευφυΐας κατέστησαν ευτυχή τοσαύτα άλλα έθνη, σπανίως κατωρθώθη να γίνωσι πράγμα παρ’ ήμίν. Διατί άραγε τούτο; Διατί δέν ήδυνήθημεν ποτέ νά καταστήσωμεν επί μακρόν οπωσοΰν χρόνον χρήσιμον καί εις ή μάς τήν ανεξάντλητον πολιτικήν καί κοινωνικήν τού έθνους περιουσίαν, από τής όποιας άχρι τούδε ώφελήθη όλος ό άλλος πεπολιτισμένος κόσμος παρεκτός ημών; Μήπως διότι παρ’ ήμίν ή διανοητική δύναμις είναι ως επί τό πλείστον ισχυροτέρα τής ηθικής; Μήπως διότι μή έχοντες τήν συνείδησιν τής ανισότητος ταύτης δέν ενησχολήθημεν ποτέ προσηκόντως νά φέρωμεν εις ισορροπίαν τάς δύο ταύτας δυνάμεις;»

Μ’ αυτά τά λόγια κλείνει ό Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος τήν αφήγηση τής μεγάλης περιπέτειας τής Είκονομαχίας, ή τής Μεταρρύθμισης του 8ου καί του 9ου αιώνα, όπως τήν ονομάζει ό ίδιος.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΩΚΕΑΝΙΔΑ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…