Όροι χρήσης

Αγαπητοί φίλοι και πελάτες σας ενημερώνουμε ότι:
1. Για την περιήγησή σας στο δικτυακό μας τόπο δεν χρειάζεται να έχετε κανένα κωδικό πρόσβασης.
2. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μία αγορά, ανάλογα με το ποια θα είναι αυτή και πώς θα αποστέλλεται ή πραγματοποιείται, θα πρέπει να συμπληρώνετε τα απαραίτητα για την αγορά στοιχεία. Σύμφωνα με το Ν.2472/1997, για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)., η εταιρεία μας δεν κοινοποιεί ,δίνει, πωλεί, ή ενοικιάζει τα στοιχεία των πελατών της σε τρίτους. Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τήρηση των φορολογικών μας βιβλίων και τη δική σας εξυπηρέτηση (αποστολές και επικοινωνία). Εξαίρεση θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ζητηθούν με εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση. Εάν κάποιος από τους παραπάνω νόμους τροποποιηθεί, η τροποποίησή του θα προστεθεί στους όρους λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τα παραπάνω, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου.
3. Οποιαδήποτε αγορά ή κατάθεση στοιχείων από ανήλικο χωρίς την προφανή συγκατάθεση του κηδεμόνα, δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα διαγράφονται τα στοιχεία του.
4. Τα στοιχεία που ζητούνται για την πραγματοποίηση αγοράς θα είναι:
1. ΟΝΟΜΑ
2. ΕΠΙΘΕΤΟ
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
4. E-MAIL
5. ΤΗΛ
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4. Τ.Κ.
5. ΠΕΡΙΟΧΗ
11. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5. Τα στοιχεία που ζητούνται για την πραγματοποίηση επαγγελματικής αγοράς και έκδοσης τιμολογίου θα είναι:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4. Τ.Κ.
5. ΠΕΡΙΟΧΗ
6. Α.Φ.Μ.
7. Δ.Ο.Υ.
8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
9. ΤΗΛ.
10. FAX
11. E-MAIL
12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
13. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6. Η εταιρεία μας θα δύναται να χρησιμοποιεί τα e-mail των πελατών της για ενημερωτικούς σκοπούς ή για επικοινωνία με τους πελάτες της.